Novados

36710

ZZS un šīs apvienības partijas pēc vēlēšanām kopumā vada 41 pašvaldību
16.07.2013


D9WEnfPJ
Datums: 2013-09-23
Hi guys,I found your mod and you did a great work. In features it is wrttein that new units should work but actually when I build town hall I cannot create units there. Is it ok because I would love to use them in game. Thx for your response
p1G36neOio
Datums: 2013-09-24
Michel Teelen, thank for response. The prsoces of rendering flag colors is a bit different that in KaM, so there are some mismatches. Could you send us the right RGB values for the colors perhaps which should be darker or brighter by your opinion?
re9JiJTY
Datums: 2013-09-25
Now I'm like, well duh! Truly thafknul for your help. http://xrsocfd.com [url=http://stqekcjif.com]stqekcjif[/url] [link=http://yuadiahg.com]yuadiahg[/link]
tyzpt0MLag
Datums: 2013-10-08
Piemēram, internetā atradu Ŕādu anonÄ«mu skaidrojumu:VienkārÅ”ota tās shēma bija sekojoÅ”a. No 1922. lÄ«dz 1940.gadam bija tā, ka Latvijas pilsoņi izrakstÄ«ja vekseļus, Latvijas Banka tos uzskaitÄ«ja un apmainÄ«ja pret banknotēm (latiem). Banknotes tika apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādāja, atpelnÄ«ja savu parādu (vekseli), saņēma latus, par kuriem pēc tam Latvijas Bankā izpirka savus vekseļus. Latvijas Bankā bija Latvijas pilsoņu vekseļi. No 1992.gada lÄ«dz Å”odienai Latvijas Banka uzskaita ārzemju Centrālo banku vekseļus – FRS (ASV Federālo Rezrevju Bankas) un ECB (Eiropas Centrālās Bankas) banknotes. Uz Å”o vekseļu pamata Latvijas Banka izlaiž nacionālās kredÄ«tbiļetes (Latvija Bankas banknotes – latus). Pēc tam biļetes tiek apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādā, atpelnot sveÅ”u parādu (ārzemju banku vekseļus), saņem latus, bet pēc tam ar tiem no Latvijas Bankas izpērk sveÅ”us vekseļus (dolārus un eiro). Latvijas Banka par Å”iem dolāriem un eiro pērk ASV Valsts Kases vekseļus (US treasurt bill, Obligation debt). Ja ielÅ«kojamies Latvijas Bankas aktÄ«vos, tad ieraugām tajos ārzemju valstu vekseļus.Tā kā Å”is jautājums ir visas valsti izlaupÄ«juŔās ekon. sistēmas stÅ«rakmens, der saprast, ar ko bÅ«tiski atŔķiras Latvijas pilsoņu vekseļi no ASV vekseļiem? 1) Pilsoņu vekseļi ir nodroÅ”ināti ar viņu Ä«paÅ”umu, savukārt ASV vekseļi nē. 1971. gadā ASV pilnÄ«bā atteicās no dolāra zelta nodroÅ”inājuma. ASV Valsts Kases vekselis ir ar Ä«paÅ”umu nenodroÅ”ināts, tātad, par viltotu uzskatāms ā€œvērtspapÄ«rsā€, kura uzskaiti veic ASV Federālās RezervÄ“Å”anas Sistēmas bankas. FRS maina ASV Valsts kases vekseļus pret savām parādu kvÄ«tÄ«m Federal Reserve Note, kuras sauc par ASV dolāriem. ASV valdÄ«ba savu vekseli var dzēst (izpirkt) tikai ar ASV dolāriem un tikai no viena avota ā€“ no budžeta ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumus veido nodokļi.— Lai dzēstu savu vekseli, nepiecieÅ”ams savākt nodokļus visu to dolāru summas apjomā, kādu FRS iepludināja ekonomikā, realizējot (uzskaitot, mainot pret Federal Reserve Note jeb dolāriem) ASV valdÄ«bas vekseli. Realitātē tas nekādi nav iespējams, jo parādi ir tikai daļa no visas naudas summas. Tālab arÄ« ASV parāds neimtÄ«gi pieaug.— 2) Agrāk (1922.g -1940.g) procentus par latu lietoÅ”anu pilsoņi maksāja Latvijas Bankai. Å odien par latu lietoÅ”anu pilsoņi procentus maksā ārzemju Centrālajām Bankām. http://www.lowcostcarinsur.com/ http://www.edtabsprices.com/ http://www.getautoinsur.net/
iLOjQzQqm26
Datums: 2013-10-20
Sveiki Jāni! Thank you for commenting. I’ve read the article, and I think the idea absurd. Although for sure GDP is not the best indicator of economic development, it reflects well the level of economic activity. The author not only seems to not know economic theory, including Friedman and Hayek, as there is a deficit of logic. I shall ask you to forgive me not going into details, but basically the money spent by the government goes to the private sector, for example, by the consumption of goods and services from people who work for the government. Another example is the war industry, which each year consumes gods and services produced by the private sector. All financed by the government. In other words, following the author’s idea, the money spent by the government would never go into the private sector, remaining intra-government. Lacks logic, isn’t it? The author should go back to Economics 101. http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-predn... http://www.memorialbaptistbeckley.com/prednison...
ysUEEWte
Datums: 2013-10-21
LB likumā noteikts:35. pants. Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas darboties Latvijas, Eiropas SavienÄ«bas dalÄ«bvalstu un ārvalstu finanÅ”u tirgos, veicot darÄ«jumus ar finanÅ”u instrumentiem un dārgmetāliem.36. pants. Lai sasniegtu savu mērÄ·i un izpildÄ«tu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas pret adekvātu nodroÅ”inājumu veikt kreditÄ“Å”anas operācijas ar kredÄ«tiestādēm un citiem finanÅ”u tirgus dalÄ«bniekiem. Latvijas Bankai nav tiesÄ«bu pieŔķirt aizdevumus valdÄ«bai un pirkt valsts iekŔējā aizņēmuma vērtspapÄ«rus sākotnējā tirgÅ«.Tātad LB drÄ«kst pirkt ASV parādzÄ«mes (kreditēt ASV tautsaimniecÄ«bu), bet nedrÄ«kst pirkt LV parādzÄ«mes.Vai LB nav viena ideāla koloniāla iestāde, kas izsÅ«c Latviju ārvalstu interesēs?Ar to gribu teikt, ka eiro mums nevajag, bet jāmaina arÄ« esoŔā sistēma. Citādi lielas atŔķirÄ«bas nebÅ«s. http://www.memorialbaptistbeckley.com/prednison... http://www.memorialbaptistbeckley.com/prednisone
UZ5aVxe3fyC
Datums: 2013-10-24
I understand your party isnĀ“t a revolutionary one, any way I would submit it to you some considerations, as follow: I donā€™t know the partyā€™s statutes and ideology, but I understand that any party that has as main objective, to drive the people to the needed changes in our misconception of globalized world has to conceive the unity as cohesion around collectively-accepted values and principles, which are supposed to be reflected in the party’s program, its statutes, its ideological foundations and its political activity, and which is destined to eradicate the fracturing dynamic of particular interests, today prevailing everywhere, I mean, in my country, at least. http://www.windows-phone-news.com/online-school... http://www.akseseriz.net/online-classes.html http://www.windows-phone-news.com/online-colleg...
fevbHL7HS
Datums: 2013-10-24
http://www.memorialbaptistbeckley.com/accutane http://www.maqdown.com/viagra_online.html http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-predn...
caphSyqT
Datums: 2013-10-25
Yup, that'll do it. You have my apoincratipe. http://xpdwjb.com [url=http://zgurmae.com]zgurmae[/url] [link=http://ghzhgf.com]ghzhgf[/link]
UeLThogb
Datums: 2013-11-08
http://www.cheapcarinsuronline.com/ http://insuranceorg.net http://www.freequotesguide.net/ http://24hourgaming.com http://www.cheapprix.com http://bestccards.com
6Rwu69WUww6G
Datums: 2013-11-08
http://casino-tribune.com http://insuranceorg.net http://24hourgaming.com http://www.myedtreatment.com http://www.getyourquotesonline.com/
2hBjexpQUZW
Datums: 2013-11-09
http://www.insuranceinyourstate.net/salt-lake-c... http://www.findyourinsurer.com http://carsprotection.net http://www.getyourquotesonline.com/ http://www.myedtreatment.com http://myinsuranceplans.net http://coverageservices.net
BVuTZxBik
Datums: 2013-11-11
http://www.insuranceinyourstate.net/birmingham-... http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/califor... http://licensedinsurerslist.com http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://coverageservices.net http://casino-tribune.com
WcvOuXFbg
Datums: 2013-11-13
http://bestccards.com http://24hourgaming.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.insurancequotesforyou.net http://www.edpillsguide.com/
uT6E60uzh9n
Datums: 2013-11-15
http://insurerswebworld.com http://licensedinsurerslist.com http://casino-tribune.com http://insurersexpert.com http://automobileprotection.net http://carsprotection.net
PCr80CPAwKTm
Datums: 2013-11-15
http://oncasino.org http://automobileprotection.net http://www.getacheapcoverage.com http://carprotectiondiscounts.com http://www.bestcoverageonline.com/
ZfmnXraLFhkQ
Datums: 2013-11-16
http://insuranceorg.net http://autoprotectiondeals.com http://www.getacheapcoverage.com http://coverageservices.net http://www.searchonlinecolleges.net http://www.edcomparisonchart.com/ http://insurancemarketonline.net
6VwehawMBi
Datums: 2013-11-17
http://www.aboutcarinsurancerates.com http://topinsuranceagents.net http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.mymedicationsonline.com http://buyinsuronline.com http://graduateonlineprograms.net
aYssAnPO
Datums: 2013-11-18
http://www.zumurphy.com http://www.searchonlinecolleges.net http://carprotectiondiscounts.com http://allinsurancecarriers.com http://autoprotectiondeals.com http://licensedinsurerslist.com http://www.getyourinsurancequote.net/
5VB4ewjcfd
Datums: 2013-11-19
http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.mymedicationsonline.com http://www.drugsforedonline.com http://buyinsuronline.com http://www.getcarinsurquote.com/ http://graduateonlineprograms.net
BgM3pRLp2FSg
Datums: 2013-11-20
http://www.cheapestcarinsur.com http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.genmedica.net http://www.searchonlinecolleges.net http://www.cheapprix.com http://www.getacheapcoverage.com
u04AWK4rpW
Datums: 2013-11-21
http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.freeautoinsurquotes.com
WNoQIVGg1F
Datums: 2013-11-22
http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.quotesmanager.net/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.mymedicationsonline.com http://www.freequotesguide.com
jZTlgsk0zr
Datums: 2013-11-22
http://www.bestinsurquotes.com http://coverageservices.net http://www.mymedicationsonline.com http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.cheapautoinsuronline.com/
Exwtpz3QA
Datums: 2013-11-24
http://www.getquotefreeonline.com http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.cheapprix.com http://www.carinsuranceiseasy.com
RjOUcsqso
Datums: 2013-11-24
http://www.freequotesguide.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.getacheapcoverage.com http://www.getcheapinsuronline.com/
ziNhLjVcKPrE
Datums: 2013-11-25
http://coverageservices.net http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.getquotefreeonline.com http://insurersinmystate.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.locateonlinecolleges.com
oeKbsSp0lkgA
Datums: 2013-11-26
http://www.yardsofgrapevine.com/online-cialis.html http://www.cargobikegallery.com/buy-viagra-onli... http://www.aboutcarinsurancerates.com http://allinsurancecarriers.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.edgenericmeds.net/
BRCvFYXK
Datums: 2013-11-27
http://www.cargobikegallery.com/cheap-viagra.html http://www.mymedicationsonline.com http://www.cargobikegallery.com/purchase-viagra... http://www.comparecarinsurrates.com http://www.quotesmanager.net/ http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.getcarinsurquote.com/
IiFvqdbNg
Datums: 2013-11-28
http://www.searchinsur.com/ http://www.carinsuranceiseasy.com http://www.carinsurquote.com http://www.getcheapautocoverage.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.cheapinsurersinyourstate.com
hv0BONJA6PT
Datums: 2013-11-28
http://www.searchinsur.com/ http://www.freequotesguide.com http://allinsurancecarriers.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://insurersinmystate.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.highqualitypills.com/
w1g5TbrsLl
Datums: 2013-11-29
http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.aboutcarinsurancerates.com
kizgF5EHY
Datums: 2013-11-30
http://www.getautoinsurers.com http://www.pillscomparison.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.getquotefreeonline.com http://allinsurancecarriers.com http://www.comparebestquotes.net http://www.insurancewebresources.com/
NenOBvDTLC
Datums: 2013-11-30
http://www.freequotesguide.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.pillscomparison.com/ http://www.quotecar.net/
nFUT9MMbQ
Datums: 2013-12-01
http://www.drugsforedonline.com http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.pillsservice.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/
kTqYiMa9EpW
Datums: 2013-12-01
http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.comparecarinsurrates.com http://www.highqualitypills.com/ http://www.safeinsurers.com http://www.bestmedicinefored.com/
pMWFPTxzTD5
Datums: 2013-12-02
http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.pillsservice.com/ http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.freequotesguide.com
SWMnPsB56K
Datums: 2013-12-03
http://www.searchonlinecolleges.net http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.freequotesguide.com http://www.pillsservice.com/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.bestpharmacies.net/
YbMgnK2lHW
Datums: 2013-12-04
http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.searchonlinecolleges.net http://insurersinmystate.com
snijyYOv
Datums: 2013-12-04
http://www.quotecar.net/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.mybestmedicine.net/ http://www.pillsprices.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.bestpharmacies.net/
nEfU1HvI
Datums: 2013-12-05
http://www.edpillsfinder.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.getfreequote.net/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.getautoinsurers.com http://www.highqualitypills.com/
e6JjALyplRkg
Datums: 2013-12-05
http://www.getautoinsurers.com http://www.comparebestquotes.net http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://findcollegesonline.net http://www.insurancewebresources.com/ http://distancedu.com
mOkgmy9YAg
Datums: 2013-12-06
http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/
Pm3geH4Vqp
Datums: 2013-12-07
http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.onlinemedguide.com/ http://www.pillscomparison.com/ http://www.getfreequote.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.quotecar.net/
QVPnvooVOTxO
Datums: 2013-12-08
http://www.geteddrugs.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.quotecar.net/ http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.topinsurancebrokers.net/
WA5T6y3SvCje
Datums: 2013-12-09
http://www.mybestmedicine.net/ http://www.getcarinsurquote.com/ http://distancedu.com http://carprotectiondiscounts.com http://www.getfreequote.net/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.guidetoautoinsurance.net/
tTRqaSirepX
Datums: 2013-12-10
http://www.highqualitypills.com/ http://www.searchonlinecolleges.net http://www.getquotefreeonline.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.insurancequoteslist.net/
pPhv5WjOEq
Datums: 2013-12-11
http://www.carinsuranceco.net/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.insurecaronline.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.edcomparisonchart.com/
GdCArKDn
Datums: 2013-12-11
http://findcollegesonline.net http://www.onlinemedguide.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.antiimpotencepill.com/
lbsJUTde
Datums: 2013-12-12
http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.medproducts.net/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com
IQBiXTVZbwnm
Datums: 2013-12-13
http://www.carinsurquote.com http://www.quotecar.net/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://insureyourcaronline.com http://www.getyourquotenow.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://distancedu.com
BUmbns7crim
Datums: 2013-12-14
http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.medtreatment.net/ http://findcollegesonline.net http://www.medicationlibrary.com/ http://www.quotecar.net/ http://www.bestedmedicines.com/
klC55n5Xp
Datums: 2013-12-16
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://carprotectiondiscounts.com http://findcollegesonline.net http://www.onlineinsuranceindustry.com/
DfoG6FKMdQ
Datums: 2013-12-17
http://www.getfreequote.net/ http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.carinsuranceco.net/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.insurancewebresources.com/ http://distancedu.com
NArhzSUsLVl2
Datums: 2013-12-17
http://onlinepokerlabs.com http://www.insurancebestrates.net/ http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://findcollegesonline.net
koUBOHE6s
Datums: 2013-12-18
http://www.bestedmedicines.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.carinsursite.com
HijtCL7g3
Datums: 2013-12-19
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.carinsursite.com http://findcollegesonline.net http://www.carinsurquote.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.insurancecheapoffers.com/
IMGAAkIMtE
Datums: 2013-12-19
http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.carinsursite.com http://www.buyinsuronline.com http://www.insurancebestrates.net/
VgpRtG9XIEQ
Datums: 2013-12-20
http://www.edpillsfinder.com/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://unamedica.net http://www.getthebestratesfast.com/
PXsrs570nl
Datums: 2013-12-21
http://www.insureyourselfcheap.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.carinsursite.com http://www.buyinsuronline.com http://www.edpillsfinder.com/ http://findcollegesonline.net
aCCJBTCgKeh2
Datums: 2013-12-21
http://www.carinsurquote.com http://www.buyinsuronline.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.insurancebestrates.net/
IjxFPjXu
Datums: 2013-12-22
http://unamedica.net http://www.buyinsuronline.com http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.carinsursite.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://carprotectiondiscounts.com
z4eD13HBXeV
Datums: 2013-12-23
http://www.insurecaronline.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.insurancequoteslist.net/ http://best-slots-ever.com http://findcollegesonline.net http://insureyourcaronline.com
fDi9bdQp
Datums: 2013-12-24
http://www.insureyourselfcheap.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.carinsursite.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.insurancebestrates.net/ http://carprotectiondiscounts.com
PNkLVcqCZt
Datums: 2013-12-24
http://www.insurecaronline.com/ http://www.freecarinsurquotes.net http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://findcollegesonline.net http://onlinepokerlabs.com
EbM2m4OY
Datums: 2013-12-25
http://www.startsavingoninsurance.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.locateautoinsur.com/
DwGrjxoWk1rV
Datums: 2013-12-27
http://www.carinsursite.com http://www.findyourinsurer.com http://www.buyedmedsonline.com http://www.myedguide.com http://insureyourcaronline.com
k90r8h225EWB
Datums: 2013-12-31
http://insureyourcaronline.com http://www.myinsuronline.com http://www.startsavingoninsurance.com http://www.pharmasonline.net http://www.carinsurquote.com
4nQXJPVF
Datums: 2014-01-02
http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.pharmasonline.net http://www.coverageservices.net http://www.carinsurquote.com http://www.blackjackspace.net http://www.myinsuronline.com
4WQ5ft1E3
Datums: 2014-01-05
http://unamedica.net http://insureyourcaronline.com http://www.buyedmedsonline.com http://www.medshouse.net http://www.cheapestcarproviders.com/

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
11:50, Mar 31
RT @Brivibas36: Sargi sevi, sargi apkārtējos! #PaliecMājās https://t.co/vSWSwr9eCy
Latvijas Zemnieku sa
11:34, Mar 31
RT @puarolv: Arī JKP sniedz savu ieguldījumu krīzes risināšanā – bloķē ekonomikas ministra apstiprināšanu https://t.co/8fFN1rUo7d via @puar…
Latvijas Zemnieku sa
10:13, Mar 31
RT @ltvzinas: @LatvijasTV Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore Inga Apsīte: Aicinām ēdinātājiem nodrošināt iespēju,…

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit