Priekšsēdētājs
Ģenerālskretārs
Valde
Saeima
Nodaļas

Twitter

Latvijas Zemnieku sa
11:17, May 15
RT @Zemkopibas_min: Ceturtdien ZM notiks preses konference par Latvijas un Apvienoto Arābu Emirātu sadarbību pārtikas tirdzniecībā: https:/…
Latvijas Zemnieku sa
10:53, May 15
RT @Zemkopibas_min: Atgādinām, ka vēl tikai līdz 1. jūnijam var pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2017”: https://t.co/k…
Latvijas Zemnieku sa
12:50, May 12
@lsdsp Paldies :)!

Valde

LZS priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Jānis Dūklavs

Zemkopības ministrs. Dzimis 1952. gada 24. novembrī Ķeguma novadā. No 1960. līdz 1971. gadam mācījies Jaunjelgavas vidusskolā. No 1971. līdz 1976. gadam studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultātē, ieguvis inženiera mežkopja grādu. No 1975. līdz 1991. gadam Jānis Dūklavs bija kolhoza "Piebalga" valdes priekšsēdētājs. No 1991. gada vairāku uzņēmumu vadītājs. 2002. gadā iecelts Latvijas Darba devēju konfederācijas valdē un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā par Mazo un vidējo uzņēmumu sekcijas vadītāju.


LZS priekšsēdētāja vietnieks
Armands Krauze

12.Saeimas deputāts, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs. Dzimis 1970. gada 10. jūnijā. 1988. gadā absolvēja Vecbebru tehnikumu biškopja specialitātē. 1996. gadā  absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti, ieguva lauksaimniecības bakalaura un dārzkopja izglītību. 2000. gadā pabeidza šo pašu universitāti kā lauksaimniecības maģistrs. Kopš 2000. gada Armands ir Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs, kā arī bijušais Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs. Iepriekš bijis Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, no amata atkāpies līdz ar ievēlēšanu Saeimā.


Uldis Augulis

LR Labklājības ministrs, Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs. Dzimis 1972. gada 16. martā Dobelē. Zemnieku saimniecības "Auguļi" īpašnieks. Beidzis Latvijas Universitātes Finanšu vadības fakultāti.
Bijis Bērzes pagasta domes priekšsēdētājs, Latvijas Pašvaldību savienības domes un Pagastu apvienības valdes loceklis. Strādājis par Zemkopības ministrijas un  Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāru.  No 2009.gada līdz 2010.gadam bijis labklājības ministrs, no 2010.līdz 2011. gadam satiksmes ministrs.

 

Andris Rāviņš

Jelgavas domes priekšsēdētājs. Dzimis 1955. gada 3.janvārī Elejā. Pabeidzis Priekuļu Lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumu un  Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāti, iegūstot inženiera mehāniķa specialitāti. 1990. gada janvārī ievēlēts par Jelgavas rajona tautas deputātu padomes priekšsēdētāju. 1995. gadā bijis prezidenta padomnieks pašvaldību jautājumos.  6. Saeimā ievēlēts par LR Zemkopības ministru. Strādājis par AS “Latvijas Unibanka” Jelgavas filiāles pārvaldnieku, paralēli pildījis Zemkopības ministra padomnieka pienākumus. LR lielo pilsētu asociācijas prezidents. Kluba „Hercogs Jēkabs” prezidents, medību kluba „Falks” biedrs. Precējies, ģimenē ir trīs bērni.

 

Reinis Uzulnieks

LR Satiksmes ministrijas ministra padomnieks. Dzimis 1986.gadā, Talsos. 2009.gadā absolvējis Policijas akadēmiju, iegūstot profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās un jurista kvalifikāciju. 2012. gadā Biznesa augstskolā Turība ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Pirmo darba pieredzi ieguvis privātajā sektorā, septiņus gadus strādājot kompānijā SIA „Sportland” kā veikalu tīkla vadītājs un sporta zīmola “Nike” tirdzniecības pārstāvis. 2014. gadā R.Uzulnieks sāka darbu kā labklājības ministra U.Auguļa biroja vadītājs, līdz tika iecelts Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā, kuru ieņēma līdz 2016. gada 12. februārim. Vienlaikus no 2013. gada vada “Latvijas Zemnieku savienības” Jaunatnes nodaļu. No darba brīvajā laikā savas zināšanas un pieredzi iegulda dažādu nozīmīgu sporta un kultūras pasākumu vadīšanā. Ģimenes stāvoklis – precējies, ir dēls.


Daiga Jurēvica
Dzimusi 1969.gada 3.martā. 1995.gadā pabeigusi Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un ieguvusi bakalaura grādu dārzkopībā. 2009.gadā Rīgas Tehniskajā Universitātē ieguvusi maģistra grādu vispārējā kvalitātes vadībā. No 1998.līdz 2001.gadam strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā. No 2001. līdz 2004.gadam Satiksmes ministrijā kā Iekšējā un finanšu audita nodaļas vadītāja. No 2004.gada februāra, līdz 2009.gada jūlijam Satiksmes ministrijā pildījusi Iekšējā audita un kvalitātes vadības departamenta direktores pienākumus. No 2009.gada ievēlēta par Carnikavas novada domes priekšsēdētāju. Vaļasprieki: Šahs, tautas dejas, daiļdārzniecība.


Didzis Zemmers

Limbažu novada domes priekšsēdētājs, bijušais Saeimas deputāts. Dzimis 1969.gada 1.janvārī. Pēc izglītības amatu mācības un kultūras vēstures skolotājs. 2010.gadā Daugavpils Universitātē ieguvis profesionālo maģistra grādu sabiedrības pārvaldē. Strādājis Ladezera pamatskolā. No 2001.līdz 2010.gadam bijis Limbažu pagasta padomes priekšsēdētājs un no 2007 līdz 2009.gadam Limbažu rajona padomes priekšsēdētājs. 

 
Vineta Ķine

Zvērināta advokāte no 1993. gada. Dzimusi 1955. gada 4. septembrī Siguldā. 1984. gadā pabeigusi Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti. 2007. gadā biznesa augstskolā Turība ieguva maģistra grādu tiesību zinātnē. Liela pieredze pašvaldību darbā, jo, līdztekus zvērināta advokāta praksei, no 1981. gada līdz 2006. gadam ir strādājusi par juriskonsulti Kuldīgas rajona padomē. No 1998. gada līdz 2009. gadam ir strādājusi par juristi arī Valsts meža dienesta Kuldīgas (vēlāk – Dienvidkurzemes) virsmežniecībā. LZS biedre no 2006. gada, kad, līdz ar savu iestāšanos partijā, atjaunoja LZS Kuldīgas rajona nodaļu. Precējusies, divu dēlu māte. Vaļasprieki – ceļojumi, medības un floristika.

Ilze Kļava

Biedrības "Latvijas Mazpulki" padomes priekšsēdētājas vietniece.1990.gadā beigusi Latvijas Universitātes, Fizikas un matemātikas fakultāti, iegūstot matemātiķa, pasniedzēja izglītību, savukārt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Ilze ieguvusi izglītības darba vadītāja, pedagoģijas maģistra grādu. Bijusi Druvas vidusskolas direktora vietniece projektu darbā, Saldus novada domes priekšsēdētajas vietniece, jaunatnes konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un Latvijas Ordeņu brālības domes locekle.


Ināra Ostrovska

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore, LZS biedre no 2006.gada, LZS Daugavpils pilsētas nodaļas dibinātāja un vadītāja, bijusi Daugavpils domes deputāte. Daugavpils Pedagoģiskā universitātē ir ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, apakšnozare izglītības darba vadība. Atjaunojusi mākslas koledžu “Saules skola” un tur 12. gadus strādājusi par direktori. Daugavpils Pedagoģiskas universitātes Mākslu katedras dibinātāja. Bijusi 8.Saeimas deputāte, kura radoši darbojusies Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. 4 gadus vadījusi Izglītības komiteju Baltijas asamblejā (Baltijas delegāciju). No 2006.gada līdz 2009.gadam Izglītības un zinātnes ministres padomniece profesionālās izglītības jautājumos.Sandra Viškure

Dagdas novada domes priekšsēdētāja, LZS Dagdas nodaļas vadītāja, vairākus gadus pildījusi Latgales reģiona koordinatores pienākumus. 1985.gadā beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, ieguvusi agronoma kvalifikāciju, savukārt 2003.gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā - izglītības un sporta darba speciālista, basketbola trenera kvalifikāciju