Novados

23887

Ar izpriecām Vasarsvētkos atklās Dobeles Tirgus laukumu
23.05.2012


utm3wCBQNOM
Datums: 2013-09-21
I feel you've got made a lot of quite important tips. Very few ppl could gleuinney think about it how you will basically does. I am particularly impressed that you have much regarding it subject that have been showcased also, you made it thus effectively, with so a great deal course. Marvelous you, dude! Certainly splendid details here.
y2e2uVCU
Datums: 2013-09-21
Oh my amazing beifents! a remarkable guide friend. Hi and thanks Although Iā€™m living with trouble with r rss . Donā€™t be aware of the reasons why Struggle to check out the idea. Can there be everybody becoming comparable feed issue? Anybody who knows about i implore you to reply. Thnkx
gqFB2tBxlc1
Datums: 2013-09-22
You can register to your hetars content or claim you ar being deprived of your voting rights..makes no difference your race . but when voter turnout in a local electionIs less than about 30 percent. WTF difference will it make other than elect more idiots. http://whkhlxhxih.com [url=http://ewpmnf.com]ewpmnf[/url] [link=http://xyaejtjvo.com]xyaejtjvo[/link]
HyiM60B73Q4
Datums: 2013-10-08
Piemēram, internetā atradu Ŕādu anonÄ«mu skaidrojumu:VienkārÅ”ota tās shēma bija sekojoÅ”a. No 1922. lÄ«dz 1940.gadam bija tā, ka Latvijas pilsoņi izrakstÄ«ja vekseļus, Latvijas Banka tos uzskaitÄ«ja un apmainÄ«ja pret banknotēm (latiem). Banknotes tika apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādāja, atpelnÄ«ja savu parādu (vekseli), saņēma latus, par kuriem pēc tam Latvijas Bankā izpirka savus vekseļus. Latvijas Bankā bija Latvijas pilsoņu vekseļi. No 1992.gada lÄ«dz Å”odienai Latvijas Banka uzskaita ārzemju Centrālo banku vekseļus – FRS (ASV Federālo Rezrevju Bankas) un ECB (Eiropas Centrālās Bankas) banknotes. Uz Å”o vekseļu pamata Latvijas Banka izlaiž nacionālās kredÄ«tbiļetes (Latvija Bankas banknotes – latus). Pēc tam biļetes tiek apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādā, atpelnot sveÅ”u parādu (ārzemju banku vekseļus), saņem latus, bet pēc tam ar tiem no Latvijas Bankas izpērk sveÅ”us vekseļus (dolārus un eiro). Latvijas Banka par Å”iem dolāriem un eiro pērk ASV Valsts Kases vekseļus (US treasurt bill, Obligation debt). Ja ielÅ«kojamies Latvijas Bankas aktÄ«vos, tad ieraugām tajos ārzemju valstu vekseļus.Tā kā Å”is jautājums ir visas valsti izlaupÄ«juŔās ekon. sistēmas stÅ«rakmens, der saprast, ar ko bÅ«tiski atŔķiras Latvijas pilsoņu vekseļi no ASV vekseļiem? 1) Pilsoņu vekseļi ir nodroÅ”ināti ar viņu Ä«paÅ”umu, savukārt ASV vekseļi nē. 1971. gadā ASV pilnÄ«bā atteicās no dolāra zelta nodroÅ”inājuma. ASV Valsts Kases vekselis ir ar Ä«paÅ”umu nenodroÅ”ināts, tātad, par viltotu uzskatāms ā€œvērtspapÄ«rsā€, kura uzskaiti veic ASV Federālās RezervÄ“Å”anas Sistēmas bankas. FRS maina ASV Valsts kases vekseļus pret savām parādu kvÄ«tÄ«m Federal Reserve Note, kuras sauc par ASV dolāriem. ASV valdÄ«ba savu vekseli var dzēst (izpirkt) tikai ar ASV dolāriem un tikai no viena avota ā€“ no budžeta ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumus veido nodokļi.— Lai dzēstu savu vekseli, nepiecieÅ”ams savākt nodokļus visu to dolāru summas apjomā, kādu FRS iepludināja ekonomikā, realizējot (uzskaitot, mainot pret Federal Reserve Note jeb dolāriem) ASV valdÄ«bas vekseli. Realitātē tas nekādi nav iespējams, jo parādi ir tikai daļa no visas naudas summas. Tālab arÄ« ASV parāds neimtÄ«gi pieaug.— 2) Agrāk (1922.g -1940.g) procentus par latu lietoÅ”anu pilsoņi maksāja Latvijas Bankai. Å odien par latu lietoÅ”anu pilsoņi procentus maksā ārzemju Centrālajām Bankām. http://www.lowcostcarinsur.com/ http://pharmasonline.net/ http://www.compare-meds.net/
FofTx3A6P1l
Datums: 2013-10-19
Heh, tur taču daudz vienkārŔāk pār sētu pārlÄ«st jebkurā vietā un miers, nekā tur sarežģīta nav:) Bet suns gan tur ir, tiesa tāds bailÄ«gs, parēja parēja un pēc tam arÄ« pats aukzima :)
fz8tFhKh
Datums: 2013-10-21
LB likumā noteikts:35. pants. Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas darboties Latvijas, Eiropas SavienÄ«bas dalÄ«bvalstu un ārvalstu finanÅ”u tirgos, veicot darÄ«jumus ar finanÅ”u instrumentiem un dārgmetāliem.36. pants. Lai sasniegtu savu mērÄ·i un izpildÄ«tu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas pret adekvātu nodroÅ”inājumu veikt kreditÄ“Å”anas operācijas ar kredÄ«tiestādēm un citiem finanÅ”u tirgus dalÄ«bniekiem. Latvijas Bankai nav tiesÄ«bu pieŔķirt aizdevumus valdÄ«bai un pirkt valsts iekŔējā aizņēmuma vērtspapÄ«rus sākotnējā tirgÅ«.Tātad LB drÄ«kst pirkt ASV parādzÄ«mes (kreditēt ASV tautsaimniecÄ«bu), bet nedrÄ«kst pirkt LV parādzÄ«mes.Vai LB nav viena ideāla koloniāla iestāde, kas izsÅ«c Latviju ārvalstu interesēs?Ar to gribu teikt, ka eiro mums nevajag, bet jāmaina arÄ« esoŔā sistēma. Citādi lielas atŔķirÄ«bas nebÅ«s. http://www.tracygracedesigns.com/buy-viagra-onl... http://www.quoteforinsur.com
kyHkMwih
Datums: 2013-10-24
admin / Yes she does. She worked at Skyriders Trampoline Place in Richmond Hill for several years. She had me and others convinced that she was going to be the Team Doctor for the Olympic team when trampoline was introduced into the Olympics (and the club had TWO medallists! ). Sherry also apparently pulled some sort of scam when she attended Seneca College, supposedly for some sort of “Fitness Leadership” program. Calls came to the house for several years for Sherry Vardy (her maiden name) but she always claimed they were after a different person. I now highly doubt this.As for “is she petite”, you can see her picture at the “IN THE NEWS” page here at the site to confirm you did indeed know who she was. She was extremely personable and likeable, an apparently old-fashioned girl with simple values. Everyone is only now getting to see the REAL Sherry that it took me several years to discover, unfortunately far too late to do anything about it at the time. I recognized her PSYCHOPATHIC BEHAVIOUR far too late – as did her dozens of other victims (including her own parents, her supposed “best friend”, landlords scammed of $75,000, banks, etc.). http://www.windows-phone-news.com/online-degree... http://www.akseseriz.net/online-colleges.html http://www.akseseriz.net/online-classes.html
HT93U0q8X103
Datums: 2013-10-24
Open Letter To Gerard M. & Other Interested Parties:You may obtain a FOIL (Freedom Of Information Law) Request from Lisa Coalmon (contact info in the Post). I suggest you make copies of the blank original in case you need to file subsequent FOILs. Remember, don’t ask a question or it will be rejected!Now that the cow is out of the barn, if there are ANY among you who want to TAKE BACK WYANDANCH (or is it SOUTH BABYLON), you may contact me through this blog by COMMENTING. I will NOT PUBLISH your request or your information, but I will contact you directly and keep you informed as to what we are doing, where we are doing it and why.In order to OCCUPY WYANDANCH, it will take at least 2 more Elections (that means 2 years). If people had voted on May 15, 2012, we could be happily counting the days until July instead of dreading July! They say, “Better late than never!” Let’s just hope that in Wyandanch’s case, it is NOT “NEVER”!Tabacco http://www.maqdown.com/buy_viagra.html http://www.memorialbaptistbeckley.com/prednison... http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-accutane
YtoSBpxKv
Datums: 2013-10-25
I like catamarans; we raelry see them around here,and I don't know why. maybe they have no place among our maritime local traditions.. But I traveled on one once. It was sail-powered, and there was only a trickle between the two hulls.. Great sensations!! It seemed to fly over the sea! http://gxtqlggy.com [url=http://tzykjw.com]tzykjw[/url] [link=http://apenbikp.com]apenbikp[/link]
hbrZhm4UX4er
Datums: 2013-11-06
http://oncasino.org http://allgamesinonesite.com http://www.insuranceinyourstate.net/oklahoma-ci... http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.edpillsguide.com/ http://www.freequotesguide.net/
HuAe9RbIUT6
Datums: 2013-11-07
http://www.topinsurancequotes.net/auto-insuranc... http://www.aboutcarinsurancerates.com http://120freecasinogames.com http://onlinepokerlabs.com http://bestccards.com http://www.bestcoverageonline.com/
KKNA710qg5
Datums: 2013-11-09
http://oncasino.org http://topinsuranceagents.net http://www.cheapprix.com http://licensedinsurerslist.com http://www.bestcoverageonline.com/
yeV5iwOW
Datums: 2013-11-12
http://www.cheapprix.com http://allinsuranceplans.net http://bestccards.com http://cheapinsurancechance.com http://autoprotectiondeals.com http://www.findyourinsurer.com
0sTKrNgj0JwU
Datums: 2013-11-12
http://graduateonlineprograms.net http://24hourgaming.com http://www.freequotesguide.net/ http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/utah-ch... http://buyinsuronline.com http://insurersinmystate.com http://www.bestcoverageonline.com/
nYnNfwYxv
Datums: 2013-11-13
http://www.findyourinsurer.com http://bestccards.com http://graduateonlineprograms.net http://blackjackencyclopedia.com http://oncasino.org
B6csnnUFul
Datums: 2013-11-15
http://licensedinsurerslist.com http://coverageservices.net http://oncasino.org http://bestccards.com http://insurancemarketonline.net http://insuranceorg.net
4U5XcEJ6
Datums: 2013-11-16
http://120freecasinogames.com http://www.insurancequotesforyou.net http://www.cheapprix.com http://www.zumurphy.com http://insurerswebworld.com
2t7oMqXG
Datums: 2013-11-17
http://carprotectiondiscounts.com http://insurersinmystate.com http://www.getcheapinsuronline.com/ http://casino-tribune.com http://www.locateonlinecolleges.com
x0iRDnmT
Datums: 2013-11-18
http://licensedinsurerslist.com http://buyinsuronline.com http://insurancemarketonline.net http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.autocoverageonline.net http://www.cheapautoinsuronline.com/
NU22urM6WnEJ
Datums: 2013-11-21
http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.comparebestquotes.net http://www.locateonlinecolleges.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.getyourlifeinsurance.net/
fSajxjbv9q
Datums: 2013-11-23
http://www.buyedmedsonline.net http://www.carinsursite.com http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.cheapestcarinsur.com
ygpWhfv8D9bm
Datums: 2013-11-24
http://www.carinsuranceiseasy.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.cheapprix.com http://coverageservices.net
MPl1xHu5a
Datums: 2013-11-24
http://www.findyourinsurer.com http://www.comparebestquotes.net http://www.cheapestcarproviders.com/ http://insurersexpert.com http://www.carinsursite.com
K6K3bqTE8
Datums: 2013-11-27
http://www.quotesmanager.net/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.bestinsurquotes.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://autoprotectiondeals.com
nEayaYDk5
Datums: 2013-11-28
http://www.quotesmanager.net/ http://www.sindhisoftoronto.com/online-cialis.html http://www.cargobikegallery.com/cheap-viagra.html http://www.getautoinsurers.com http://www.filedchic.com/levitra-sales.html
yVbIiAnNrW
Datums: 2013-11-28
http://www.bestpharmacies.net/ http://www.mybestmedicine.net/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.insurancewebresources.com/
7GnEZs3cGBAp
Datums: 2013-11-29
http://www.getyourquotenow.net/ http://www.quotecar.net/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.freequotesguide.com http://www.safeinsurers.com http://www.insurecaronline.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com
vRWFghkmFUB
Datums: 2013-11-30
http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.getyourquotenow.net/ http://www.medproducts.net/ http://www.pillsprices.net/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://insurersinmystate.com http://www.edpillsfinder.com/
mq1O4frkEa
Datums: 2013-11-30
http://www.freequotesguide.com http://www.medicationlibrary.com/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.carinsurquote.com http://www.pillsprices.net/
3fKFda5vfXOs
Datums: 2013-12-01
http://www.buyedmedsonline.net http://www.freequotesguide.com http://www.quotesmanager.net/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.bestpharmacies.net/
uqnbA0V5aSu
Datums: 2013-12-02
http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.geteddrugs.com/ http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.getfreequote.net/ http://www.getautoinsurers.com
HcHlJnwDN
Datums: 2013-12-02
http://www.getfreequote.net/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.getquotefreeonline.com
9dNDVJOmi9
Datums: 2013-12-02
http://www.onlinemedguide.com/ http://www.buyedmedsonline.net http://www.getquotefreeonline.com http://www.pillsprices.net/ http://www.edgenericmeds.net/ http://www.medproducts.net/
rtA0bgrdBP4
Datums: 2013-12-04
http://www.carinsurerslist.net/uncategorized/mi... http://www.getmedonline.net/viagra-pills/online...
2BLNPRD2dmvP
Datums: 2013-12-05
http://www.medicationlibrary.com/ http://www.onlinemedguide.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.pillsprices.net/ http://www.getfreequote.net/
Kb3i354vDJ
Datums: 2013-12-06
http://www.getquotefreeonline.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.getyourquotenow.net/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.mylistofinsurers.com/ http://findcollegesonline.net http://www.getcheapautocoverage.com
Mv57oSom6g5
Datums: 2013-12-06
http://www.quotecar.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://findcollegesonline.net http://www.carinsursite.com http://www.mybestmedicine.net/
gGKuZAN4cWg
Datums: 2013-12-07
http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.onlinemedguide.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://best-slots-ever.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.cheapmedicineonline.net/
XP95b5AgI
Datums: 2013-12-08
http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.geteddrugs.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.getautoinsurers.com http://www.medicationlibrary.com/
PcMiOyyR2V
Datums: 2013-12-09
http://www.onlinemedguide.com/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.pillsprices.net/ http://www.geteddrugs.com/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.pillscomparison.com/
iIqv4hBqb
Datums: 2013-12-10
http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.searchonlinecolleges.net http://www.pillsprices.net/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://carprotectiondiscounts.com
olLtdqFN6c
Datums: 2013-12-11
http://www.compareautoinsur.com/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://distancedu.com http://www.antiimpotencepill.com/
SZB3OnAJewN
Datums: 2013-12-12
http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.getautoinsurers.com
96X5q76KDDt
Datums: 2013-12-14
http://www.medproducts.net/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.getquotefreeonline.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://best-slots-ever.com http://www.myhairwillbeback.com/
8kwKyQPx
Datums: 2013-12-15
http://www.quotecar.net/ http://www.pillsprices.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.mybestmedicine.net/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.geteddrugs.com/
6UUt3ZbyAbAm
Datums: 2013-12-16
http://findcollegesonline.net http://www.insurecaronline.com/ http://www.pillsprices.net/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.insurancequoteslist.net/
lvfqlUe1nh1
Datums: 2013-12-17
http://onlinepokerlabs.com http://www.startsavingoninsurance.com http://www.insurancebestrates.net/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.getquotefreeonline.com
iUpUFcRPA
Datums: 2013-12-18
http://www.compareautoinsur.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://carprotectiondiscounts.com http://insureyourcaronline.com http://www.getyourinsurancequote.net/
bK52vUTL0TR
Datums: 2013-12-19
http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.carinsursite.com http://www.bestedmedicines.com/ http://insureyourcaronline.com http://www.insurecaronline.com/ http://www.startsavingoninsurance.com
43vvWddt
Datums: 2013-12-19
http://www.bestpharmacies.net/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://onlinepokerlabs.com http://www.insurecaronline.com/ http://www.compareautoinsur.com/
DWe3jsHef
Datums: 2013-12-20
http://www.compareautoinsur.com/ http://unamedica.net http://www.bestedmedicines.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://findcollegesonline.net
7sjlVtd3FGp8
Datums: 2013-12-20
http://www.insurecaronline.com/ http://www.freecarinsurquotes.net http://www.edpillsfinder.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://findcollegesonline.net http://onlinepokerlabs.com
LMqj3LvMyaU9
Datums: 2013-12-21
http://www.startsavingoninsurance.com http://www.edpillsfinder.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.compareautoinsur.com/ http://unamedica.net
unpULhJD
Datums: 2013-12-23
http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.carinsursite.com http://www.edpillsfinder.com/ http://www.insureyourselfcheap.com
9e7MoEvlru4
Datums: 2013-12-23
http://findcollegesonline.net http://www.bestedmedicines.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.edpillsfinder.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.insurancequoteslist.net/
3k9FwfTU
Datums: 2013-12-24
http://www.freecarinsurquotes.net http://www.bestedmedicines.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://insureyourcaronline.com http://www.getthebestratesfast.com/
zyuGQ03z
Datums: 2013-12-24
http://insureyourcaronline.com http://www.carinsursite.com http://www.insureyourselfcheap.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.gettinginsurancequotes.net/
q1YkBtknrweO
Datums: 2013-12-25
http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://unamedica.net http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://insureyourcaronline.com
39apti1KWM
Datums: 2013-12-27
http://www.myinsuronline.com http://www.quotesmanager.net/ http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.coverageservices.net http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.carinsurquote.com
krb0BOyJTCf
Datums: 2013-12-31
http://insureyourcaronline.com http://www.edmedicationguide.com http://www.getallergytreatmentfast.com http://www.myedguide.com http://www.findcreditcardonline.net http://www.quotesmanager.net/
Vk13Z8XfMUnq
Datums: 2014-01-02
http://www.coverageservices.net http://www.myinsuronline.com http://www.locateautoinsur.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://www.gettinginsurancequotes.net/
UoNIzJ5kS
Datums: 2014-01-03
http://www.edproductsonline.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.coverageservices.net http://www.pharmasonline.net http://www.mybestinsurancequotes.net/
hQBf5VFioW
Datums: 2014-01-07
http://www.locateautoinsur.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.onewomaninitiative.org http://www.blackjackspace.net http://www.medicaforyou.net http://www.carinsurquote.com

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
14:28, Aug 07

Latvijas Zemnieku sa
14:27, Aug 07
Rīgas mēra amata kandidāti nesola biroju paradīzi https://t.co/XXG35txBF2 https://t.co/AdkQGDhr6D https://t.co/xBM5J1OMRG
Latvijas Zemnieku sa
14:37, Aug 06
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Rīgas domes vēlēšanu programmā ir iekļauts punkts, kas paredz Rīgā bērna piedzimš… https://t.co/bmf3bB9Yzg

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit